FAQ2020-10-23T14:27:08+00:00

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie są zalety posiadania studni?2020-10-16T06:49:37+00:00

Najczęściej podawanym powodem inwestycji we własną studnie głębinową jest chęć obniżenia rachunków za wodę. Z obliczeń naszych klientów wynika, że dla domu jednorodzinnego miesięczny koszt wydobycia wody ze studni nie powinien przekroczyć 5 zł miesięcznie. Szacuje się, że koszt utrzymania studni przez rok wynosi tyle samo, ile miesięczny rachunek za wodę z sieci wodociągowej.

Ile kosztuje studnia głębinowa?2020-10-30T13:45:56+00:00

Cena odwiertu studni głębinowej zależy głównie od średnicy i metody wiercenia, rodzaju zamontowanych rur osłonowych i do wody pitnej oraz projektu i niezbędnych formalności. Koszt wykonania metra bieżącego studni głębinowej wraz z materiałem ustalany jest indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Jak sprawdzić na jakiej głębokości znajduje się woda?2020-10-30T13:48:26+00:00

Firmy studniarskie w pierwszej kolejności używają map hydrogeologicznych Polski. Na podstawie numeru działki, nazwy miejscowości i gminy geolog jest w stanie określić głębokość występowania wody i profil geologiczny. Zdarza się, że w danym regionie informacje na temat występowania wody nie istnieją lub są niedokładne. W takiej sytuacji jedynym wyjściem są badania wykonywane na działce klienta.

Stosuje się badanie radiestezyjne – jest to szukanie wody tzw. różdżką. Na tej podstawie różdżkarz wyznacza miejsce odwiertu.

Jak wyczyścić studnie?2020-10-30T13:49:44+00:00

Aby prawidłowo i kompletnie wyczyścić studnie, powinno wykonać się poniższe czynności:

  • Wypompować wodę ze studni
  • Wybrać muł i osad
  • Oczyścić mechaniczne
  • Wykonać pompowanie pomiarowe
W którym miejscu na działce umieścić studnie?2020-10-16T07:06:46+00:00

Oczywiście w miejscu, w którym znajduje się woda, gdyż taki jest cel budowy studni. Najlepiej zlokalizować ją jak najbliżej hydroforni.

Przepisy wymagają jednak zachowania odpowiednich odległości:

  • 5 metrów od granicy działki
  • 7,5 metrów od przydrożnego rowu
  • 15 metrów od budynków inwentarskich oraz zbiorników, w których gromadzi się nieczystości
  • 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji
  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych
Co to studnia głębinowa?2020-10-30T13:51:29+00:00

Woda w studniach głębinowych pochodzi z warstw wodonośnych wód podziemnych. Ich głębokość wynosi zazwyczaj 20-40 metrów. Aby poprawić jakość wody pod względem bakteriologicznym, studnie zabezpiecza się przed napływem wód gruntowych.

Studnia głębinowa składa się rur osłonowych, rur do wody pitnej i specjalistycznych filtrów.

 

Studnia do 30 metrów głębokości i poborze mniejszym niż 5 metrów sześciennych na dobę – brak wymaganych zezwoleń2020-10-16T07:08:39+00:00

Dla takich studni nie wymagane są żadne pozwolenia. Można je jednak zgłosić do Starostwa Powiatowego w celu naniesienia na mapy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Nasze usługi oferujemy na terenie województwa lubelskiego oraz województw sąsiednich!

KONTAKT

TOMASZ
BRATKIEWICZ

NIP 9223066377

Go to Top