Oczywiście w miejscu, w którym znajduje się woda, gdyż taki jest cel budowy studni. Najlepiej zlokalizować ją jak najbliżej hydroforni.

Przepisy wymagają jednak zachowania odpowiednich odległości:

  • 5 metrów od granicy działki
  • 7,5 metrów od przydrożnego rowu
  • 15 metrów od budynków inwentarskich oraz zbiorników, w których gromadzi się nieczystości
  • 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji
  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych