Woda w studniach głębinowych pochodzi z warstw wodonośnych wód podziemnych. Ich głębokość wynosi zazwyczaj 20-40 metrów. Aby poprawić jakość wody pod względem bakteriologicznym, studnie zabezpiecza się przed napływem wód gruntowych.

Studnia głębinowa składa się rur osłonowych, rur do wody pitnej i specjalistycznych filtrów.