Aby prawidłowo i kompletnie wyczyścić studnie, powinno wykonać się poniższe czynności:

  • Wypompować wodę ze studni
  • Wybrać muł i osad
  • Oczyścić mechaniczne
  • Wykonać pompowanie pomiarowe