FAQs

Co to studnia głębinowa?

By |2020-10-30T13:51:29+00:0016 października, 2020|

Woda w studniach głębinowych pochodzi z warstw wodonośnych wód podziemnych. Ich głębokość wynosi zazwyczaj 20-40 metrów. Aby poprawić jakość wody pod względem bakteriologicznym, studnie zabezpiecza się przed napływem wód gruntowych. Studnia głębinowa składa się rur osłonowych, rur do wody pitnej i specjalistycznych filtrów.  

W którym miejscu na działce umieścić studnie?

By |2020-10-16T07:06:46+00:0016 października, 2020|

Oczywiście w miejscu, w którym znajduje się woda, gdyż taki jest cel budowy studni. Najlepiej zlokalizować ją jak najbliżej hydroforni. Przepisy wymagają jednak zachowania odpowiednich odległości: 5 metrów od granicy działki 7,5 metrów od przydrożnego rowu 15 metrów od budynków inwentarskich oraz zbiorników, w których gromadzi się nieczystości 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji

Jak wyczyścić studnie?

By |2020-10-30T13:49:44+00:0016 października, 2020|

Aby prawidłowo i kompletnie wyczyścić studnie, powinno wykonać się poniższe czynności: Wypompować wodę ze studni Wybrać muł i osad Oczyścić mechaniczne Wykonać pompowanie pomiarowe

Jak sprawdzić na jakiej głębokości znajduje się woda?

By |2020-10-30T13:48:26+00:0016 października, 2020|

Firmy studniarskie w pierwszej kolejności używają map hydrogeologicznych Polski. Na podstawie numeru działki, nazwy miejscowości i gminy geolog jest w stanie określić głębokość występowania wody i profil geologiczny. Zdarza się, że w danym regionie informacje na temat występowania wody nie istnieją lub są niedokładne. W takiej sytuacji jedynym wyjściem są badania wykonywane na działce klienta.

Ile kosztuje studnia głębinowa?

By |2020-10-30T13:45:56+00:0016 października, 2020|

Cena odwiertu studni głębinowej zależy głównie od średnicy i metody wiercenia, rodzaju zamontowanych rur osłonowych i do wody pitnej oraz projektu i niezbędnych formalności. Koszt wykonania metra bieżącego studni głębinowej wraz z materiałem ustalany jest indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Jakie są zalety posiadania studni?

By |2020-10-16T06:49:37+00:0016 października, 2020|

Najczęściej podawanym powodem inwestycji we własną studnie głębinową jest chęć obniżenia rachunków za wodę. Z obliczeń naszych klientów wynika, że dla domu jednorodzinnego miesięczny koszt wydobycia wody ze studni nie powinien przekroczyć 5 zł miesięcznie. Szacuje się, że koszt utrzymania studni przez rok wynosi tyle samo, ile miesięczny rachunek za wodę z sieci wodociągowej.

Go to Top