Studnia głębinowa to darmowa woda i duża oszczędność

Skorzystaj z naszych usług!

Oferujemy usługi typu wiercenie studni głębinowych dla właścicieli domów jednorodzinnych, domków letniskowych oraz ogródków działkowych. Odbiorcami naszych usług są także osoby prowadzące działalność gospodarczą, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wodę. Własne studnie głębinowe to sposób na obniżenie rachunków za wodę zatem skorzystaj już dziś i skontaktuj się z nami.

Etapy wykonania studni głębinowej

  • Wyznaczenie miejsca lokalizacji studni głębinowej

  • Wykonanie odwiertu studni

  • Montaż kolumny studziennej

  • Pompowanie oczyszczające i pomiar wydajności studni głębinowej

  • Dobór pompy głębinowej i zabezpieczenie studni głębinowej

  • Zakończenie usługi

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe to najlepsze rozwiązanie, które zapewni wodę w gospodarstwie domowym a także na terenie działalności gospodarczej. Pobierają one wodę z warstw wodonośnych. Między nimi a powierzchnią gruntu są przeważnie warstwy nieprzepuszczalne, więc woda ze studni głębinowej jest mniej narażona na zanieczyszczenia niż w przypadku innych studni (np. kopanej). Zasoby studni wierconej są zazwyczaj tak duże, że nie ma problemu z wydajnością takiej studni. Studnie głębinowe zazwyczaj wiercone są do głębokości 30 m, choć głębokość ta może być większa. Na wykonanie takiej studni składają się rury plastikowe, rura metalowa osłonowa (170 mm) oraz filtry, co zapewnia długie działanie instalacji. W otworze studziennym zostają umieszczone rury i filtr, a następnie zapuszczana zostaje pompa głębinowa.

Nasze usługi oferujemy na terenie województwa lubelskiego oraz województw sąsiednich!

KONTAKT

TOMASZ
BRATKIEWICZ

NIP 9223066377